CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VIỆT NAM

Bia Việt Nam cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải đảm bảo rằng bạn đang trong độ tuổi được phép uống bia rượu hợp pháp và bạn được phép truy cập website này về mặt phát lý. Khi nhấn xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” đồng nghĩa với việc bạn xác nhận mình trong độ tuổi được phép uống bia rượu hợp pháp. Nếu chưa đủ tuổi uống bia rượu hợp pháp, xin vui lòng ghé thăm website của chúng tôi khi bạn đã đủ 18 tuổi.

0911 412 688
0911412688